Cyklisté v PID

Pražská integrovaná doprava myslí i na cyklisty, nabízí proto možnosti přepravy jízdních kol v prostředcích PID. V Praze je umožněna přeprava kol v metru, ve vlacích, na vybraných úsecích tramvajových linek (kromě odpoledních špiček), na lanové dráze i na přívozech. Na území Prahy je přeprava kol zdarma.
Kompletní znění podmínek pro přepravu jízdních kol naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách – článek 7.2

V Regionu je umožněna přeprava jízdních kol pouze ve vlacích PID a v cyklobusu. Tato přeprava je zpoplatněna – ve vlacích podle tarifu železničního dopravce, v cyklobusu dle Tarifu PID.

Z bezpečnostních důvodů není povolena přeprava jízdních kol na autobusových linkách (s výjimkou cyklobusu, linky AE a speciálně vybavených autobusů na lince 147).

Přeprava kol je vyloučena při zvýšené poptávce. Při přepravě kol buďte prosím ohleduplní; názor ostatních cestujících i dopravců na přepravu kol v prostředcích PID nejvíce ovlivňuje dodržování podmínek a chování cyklistů samotných.

Podmínky pro přepravu jízdních kol platí i pro koloběžky a monokola (pokud svými rozměry přesahují podmínky pro přepravu zavazadel).

Schéma tras s možností přepravy jízdních kol

Metro

V metru mohou být kola přepravována s výjimkou první plošiny přímo za strojvedoucím na každé první a poslední plošině jednotlivých vozů soupravy (max. dvě jízdní kola na každé plošině). Přeprava jízdních kol v metru je zdarma.

cykliste_metro_samolepka-01 cykliste_metro_samolepka-02 cykliste_metro_samolepka-03 cykliste_metro_samolepka-04

Pro přepravu jízdního kola lze použít vybrané výtahy ve stanicích metra – aktuálně Anděl, Bořislavka, Černý Most, Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Národní třída, Nemocnice Motol, Pankrác, Prosek, Roztyly, Skalka, Střížkov. Tyto výtahy jsou označeny modrým piktogramem jízdního kola.

Výtah se zákazem převozu kol cykliste_vytah-ano

Tipy pro umístění kol:

  • ve všech vozech soupravy na pravé straně určených plošin (pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti – Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov, Vyšehrad)
  • v posledním voze soupravy lze kolo umístit i podél zadní stěny poslední plošiny, čím více na pravé straně vozu, tím lépe
  • na linkách A a B mají oba krajní vozy více prostoru i na opačném konci vozu (tam, kde není kabina strojvedoucího)

Vnitřní plošiny (tedy druhá a třetí) všech vozů a první plošina celé soupravy nejsou pro přepravu jízdních kol určeny. Důvodem je umožnění pohybu ostatních cestujících po vozech, resp. nouzový vstup strojvedoucího do prostoru pro cestující.

Přesné znění podmínek pro přepravu jízdních kol v tramvajích, které naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách – článek 7.2, je do odvolání upraveno přepravním opatřením.

Železnice

Na všech tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních kol. Přepravu většího množství jízdních kol umožňují zejména spoje (linky) zajišťované elektrickými jednotkami nebo s posílenými soupravami pro přepravu jízdních kol.

Pro cestující s platnou jízdenkou PID (resp. dokladu na bezplatnou přepravu dle Tarifu PID) je na území Prahy (pásma P, 0, B) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla bezplatná.

Mimo území Prahy (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) je přeprava jízdních kol zpoplatněna. Více informací.

cyklo_12 cyklo_11 cyklo_15 cyklo_03

Cyklohráček

Cyklohráček je v provozu v nepracovní dny v trase Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný – Zlonice. Dva páry osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol, hracím koutkem i stolky jsou jedinými osobními vlaky, které projíždějí po „okořské“ trati „Hostivice – Středokluky“. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení. Více informací o období provozu a jízdním řádu.

Tramvaje

V tramvaji mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, mimo odpolední špičky pracovních dnů (14:00-19:00). Přeprava jízdních kol v tramvajích je zdarma.

cyklo_13 Tímto symbolem jsou označeny zastávky, kde je povolen nástup s jízdním kolem do tramvaje (za podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách).

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků (u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách). Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně 2 jízdní kola. Před nástupem a výstupem z vozidla dá cestující s jízdním kolem znamení řidiči, který však může nástup vyloučit.

cyklo_04 cyklo_08 cyklo_05

Autobusy

V autobusech není povolena přeprava jízdních kol (ani v případě náhradní dopravy), kromě následujících výjimek.

Linka 147 (zkušební provoz)

Na lince 147 provozované v trase Dejvická – Výhledy je možná přeprava jízdního kola ve speciálních úchytech na zádi autobusu, a to zdarma.

Zkušební provoz probíhá od roku 2016 v období cyklistické sezony (cca duben – říjen) a v jeho první fázi je přeprava kol možná jen ve směru z centra (do kopce na Suchdol) a to pouze mezi vybranými zastávkami – nakládka je možná v zastávkách DejvickáV Podbabě, vykládka v zastávkách InternacionálníVýhledy.

Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující, řidič poskytuje případnou radu či pomoc a  uzamknutí kola k nosiči. Cestující následně od řidiče obdrží visačku s identifikačním číslem polohy kola na nosiči, kterou se prokáže i při vykládce.

Spoje s možností přepravy jízdních kol jsou vyznačeny v jízdním řádu, v pracovní den na polovině spojů cca do 21:00, v nepracovní dny na všech spojích cca do 20:00.

Linka AE (Airport Express)

Na lince AE provozované v trase Hlavní nádraží – Letiště Václava Havla Praha je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou přepravu a to zdarma.

Cyklobus

Speciální linka cyklobusu je v provozu v nepracovní dny od 1.4.2017 do 1.10.2017 v trase Dobřichovice, nádraží – Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Kaple – Kytín, náves. Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať 171 Praha – Řevnice – Beroun) z obou směrů.

Zastávka cyklobusu Dobřichovice, nádraží je umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy (cyklobus nezastavuje v zastávce linky 448 před nádražím). Jízdní řád cyklobusu naleznete na portálu jízdních řádů.

Na lince platí Tarif PID, tj. v cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD.

Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.

 cyklo_01 cyklo_02 cyklo_06

Přívozy

Přeprava jízdních kol zdarma.

Přepravu mohou omezit pouze zvýšené provozní nároky. Při přepravě jízdních kol dbejte pokynů převozníků. Podrobné informace o přívozech.

Lanovka na Petřín

Přeprava jízdních kol zdarma.

Jízdní kola se přepravují vždy v druhém oddílu vozu (označen piktogramem). Ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola. Průvodce lanové dráhy může přepravu jízdního kola zakázat.

Přeprava jízdního kol jako zavazadla

Jako zavazadlo lze přepravovat také:

  • sbalené skládací jízdní kolo
  • dětské odrážedlo
  • dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku

Vždy musí být dodrženy povolené rozměry (50×60×80 cm). Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla. Přeprava rozměrnějších zavazadel (např. nad 25×45×70 cm) je zpoplatněna 16 Kč, ale držitelé předplatní jízdenky mohou jedno takové zavazadlo přepravovat bezplatně. Toto opatření rozšiřuje podmínky přepravy uvedených kategorií kol zejména v tramvajích a autobusech.

Na železnici platí Smluvní přepravní podmínky ČD – zde je uvedeno omezení pro „ruční zavazadlo“ rozměry 40×60×90 cm.

Přesné znění podmínek pro přepravu zavazadel naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách – článek 7.4.


cyklo_14

Další cyklistické informace